Πελάτες

Το πελατολόγιο της INTERBUSINESS AE συμπεριλαμβάνει πολλούς φορείς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα, όπως: